Veleposlaništvo RS Tirana /Konzularne informacije /Potovanje mladoletne osebe z enim ali brez obeh staršev /

Vstop v Albanijo za mladoletne osebe z enim ali brez obeh staršev

Mladoletniki, ki še niso dopolnili 18 let, morajo v primeru, da v Albanijo vstopajo z enim od staršev, predložiti:

  • veljavno potno listino (še tri mesece po načrtovanem izstopu iz države) 
  • in notarsko overjeno izjavo roditelja, ki izraža soglasje za potovanje z drugim roditeljem. Izjava naj bo vsaj v angleškem jeziku.

Mladoletnki, ki še niso dopolnili 18 let, morajo v primeru, da v Albanijo vstopajo brez bioloških staršev, biti v spremstvu odrasle osebe ter predložiti:

  • veljavno potno listino (še tri mesece po načrtovanem izstopu iz države) 
  • in notarsko overjeno izjavo obeh bioloških staršev, da s svojo voljo mladoletniku omogočajo potovanje s spremljevalno odraslo osebo. Izjava naj bo vsaj v angleškem jeziku.

V izjavi naj bodo navedeni kontaktni podatki roditelja (telefon, naslov). Na podlagi teh podatkov lahko v primeru suma protipravnega odvzema otroka pristojni mejni organi preverijo dejansko situacijo.