Veleposlaništvo RS Tirana /Konzularne informacije /Vizumske informacije /Seznam spremnih dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci za vizum za kratkoročno bivanje v Albaniji /

Seznam spremnih dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci za vizum za kratkoročno bivanje v Albaniji

I. Splošne zahteve za vse prosilce

1. Albansko dovoljenje za prebivanje, veljavno vsaj tri mesece po datumu načrtovanega odhoda z ozemlja držav članic.

2. Dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje med načrtovanim potovanjem:

bančni izpiski (za zadnje tri mesece), vključno s prenosi sredstev z bančnega računa in končnim stanjem. To ne velja za učence;
(a) zaposleni: pogodba o zaposlitvi ali potrdilo o zaposlitvi;
(b) lastniki podjetij: kopija vpisa podjetja v nacionalni poslovni register, bančni izpiski za zadnje tri mesece, vključno s prenosi sredstev z bančnega računa, in bilanca stanja iz predhodnega poslovnega leta;
(c) študenti: dokazilo o plačilni sposobnosti staršev ali dokazilo o zadostnih sredstvih za celotno obdobje bivanja;
(d) upokojenci: izplačila pokojnine za zadnje tri mesece;
(e) osebe, ki ne morejo dokazati lastnih finančnih sredstev za preživljanje: dokazilo o plačilu stroškov, ki ga podpiše gostitelj v namembni državi članici, ki krije stroške bivanja.

3. Dokazilo o ureditvi potovanja: rezervacija povratne letalske, železniške ali avtobusne vozovnice ali podatki o registraciji vozila.

4. Dokazilo o nastanitvi ali dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih za kritje stroškov nastanitve.

5. Mladoletniki:
(a) mladoletnik, ki potuje sam: notarsko overjeno soglasje oseb, ki jima pripada starševska skrb (obeh staršev), ali zakonitega skrbnika;
(b) mladoletnik, ki potuje samo z enim staršem ali zakonitim skrbnikom: notarsko overjeno soglasje druge osebe, ki ji pripada starševska skrb;
(c) če starševska skrb pripada samo staršu, s katerim mladoletnik potuje: listina, ki dokazuje, da starševska skrb pripada samo tej osebi, npr. rojstni list mladoletnika (z navedbo enega starša), mrliški list, sporazum o razvezi zakonske zveze ali sporazum o varstvu in vzgoji otroka.

II. Dokumenti, ki jih je treba predložiti glede na namen potovanja

1. Turistični obisk:
(a) potrdilo ali originalen vavčer potovalne agencije ali organizatorja potovanja, ki potrjuje rezervacijo organiziranega potovanja;
(b) pri študentih potrdilo fakultete
(i) o študijskih počitnicah v obdobju načrtovanega potovanja ali
(ii) o opravičeni odsotnosti študenta;
(c) pri učencih potrdilo šole
(i) o šolskih počitnicah v obdobju načrtovanega potovanja ali
(ii) o opravičeni odsotnosti učenca.

2. Poslovni obisk:
(a) dokazilo o nastanitvi, če teh stroškov ne krije stran, ki vabi;
(b) pisno vabilo strani, ki vabi, z naslednjimi informacijami:
— ime in naslov strani, ki vabi,
— ime in položaj osebe, podpisane na vabilu,
— registracijska številka strani, ki vabi,
— podrobne informacije o namenu obiska;
(c) pisno dokazilo, da stran, ki vabi, ali podjetje, ki prosilca napoti, krije vse stroške.

3. Zasebni obisk:
(a) dokazilo o plačilu stroškov, zaveza gostitelja o nastanitvi in/ali dokazilo o zasebni nastanitvi na uradnem nacionalnem obrazcu (ki ga zahtevajo nekatere države članice);
(b) vabilo, ki vsebuje naslednje informacije (če je ustrezno):
— trajanje bivanja,
— podrobnosti o razmerj med osebo, ki vabi, in prosilcem,
— identifikacijska številka osebe, ki vabi, in osebna identifikacijska oznaka zadevne države članice (če je ustrezno),
— datum in podpis.

4. Potovanja iz zdravstvenih razlogov:
(a) uradni dokument zdravstvene ustanove, kamor bo prosilec sprejet, ki potrjuje stroške in trajanje zdravljenja ter potrjuje, da se posebno zdravljenje lahko izvede in da bo pacient sprejet;
(b) dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih za plačilo zdravljenja in z njim povezanih stroškov bivanja (vključno z nastanitvijo, če je ustrezno) ali dokazilo o predplačilu zdravljenja ali
(c) uradno pismo o zavezi, ki ga podpiše stran, ki krije stroške zdravljenja;
(d) potrdilo albanske zdravstvene ustanove, iz katerega je razvidno, da oseba potrebuje spremstvo (če je ustrezno).