Veleposlaništvo RS Tirana /Gospodarstvo /Izvajanje bilateralne razvojne pomoči /

CMSR in BCCD

Center za mednarodno razvojno sodelovanje - CMSR

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) izvaja del bilateralnega mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije.

Izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja CMSR temelji na Zakonu o mednarodnem razvojnem sodelovanju. Dodatna pravnoformalna podlaga za izvajanje uradne razvojne pomoči (URP) je zapisana v Strategiji in Resoluciji mednarodnega razvojnega sodelovanja RS. Svet CMSR je za formaliziranje postopkov izvajanja uradne razvojne pomoči sprejel tudi Pravilnik CMSR za mednarodno sodelovanje in razvoj za izvajanje URP.

V CMSR imata Vlada RS in SID Banka − Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana vsaka polovico upravljavskih pravic. CMSR je usposobljen za implementacijo vseh oblik izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja. Delovanje CMSR in SID banke predstavlja nujno potreben sistem storitev, da lahko Slovenija v okvirih razvojne pomoči pomaga državam v razvoju pri razvojnih projektih in neposredno prispeva k napredku države prejemnice, hkrati pa omogoči nastop slovenskega gospodarstva na teh trgih.

Več informacij o mednarodnem razvojnem sodelovanju CMSR

 

Balkan Centre for Cooperation and Development - BCCD

V letu 2012 je bila v Tirani ustanovljena nevladna organizacija Balkanski center za sodelovanje in razvoj – BCCD, ki je izvedbeni partner slovenskega razvojnega sodelovanja v Albaniji ter promotor slovenskih podjetij, njihovih izkušenj in znanja.

Več informacij o BCCD (v angleščini)