Veleposlaništvo RS Tirana /Gospodarstvo /Razvojno sodelovanje /

Bilateralna razvojna pomoč

Slovenija je močna podpornica Albanije v procesu vključevanja v EU.

Albanija je v letih od 2010 do 2017 prejela nekaj manj kot 2 milijona EUR pomoči. Slovenija je podprla področja, za katera je v partnerski državi obstajala potreba in interes, izražena v nacionalnih strategijah razvoja, in so bila hkrati skladna z vsebinskimi prednostnimi usmeritvami razvojnega sodelovanja Slovenije. Največ sredstev je bilo namenjenih področju napredka pri uresničevanju prizadevanj za članstvo v Evropski uniji.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) je v letu 2018 v Albaniji izvajalo projekte v skupni višini do 80.565 EUR.

S sredstvi MZZ se v Albaniji izvajata projekt tehnične pomoči občinam pri približevanju EU preko CEP (45.565 EUR) ter nadaljevanje triletnega projekta krepitve vloge žensk za zagotavljanje enakih možnosti, ki ga izvaja slovenska nevladna organizacija Društvo FER (35.000 EUR).

Iz t.i. Podnebnega sklada, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor RS, se preko CMSR nadaljuje izvajanje projekta Izgradnja rastlinske čistilne naprave za naselje Pishkash Veri, Prrenjas, v skupni vrednosti 200.000 EUR, od tega RS prispeva 100.000 EUR. Zaključek projekta je predviden decembra 2019.

Ministrstvo za finance RS preko CMSR nadaljuje s podporo projektu Sanacija deponije v Korci, v skupni vrednosti 295.000 EUR, od tega RS prispeva 147.500 EUR. Zaključek projekta je predviden aprila 2019.

Humanitarna pomoč

Albanijo je v začetku decembra 2017 prizadelo močno deževje s poplavami, predvsem v centralnem in zahodnem delu države. Slovenija je Albaniji na podlagi prošnje prek mehanizma civilne zaščite EU ob poplavah 2017 poslala materialno pomoč ter strokovnjaka za koordinacijo mednarodne pomoči pri odpravi posledic poplav. Doslej se je Slovenija na albansko prošnjo odzvala tudi leta 2010 in 2016 (z zagotavljanjem pomoči v naravi po poplavah) in leta 2012 (z bojem proti gozdnim požarom s helikopterjem slovenske vojske).

Druge oblike sodelovanja

Balkanski center za sodelovanje in razvoj – BCCD, ki deluje kot platforma za združevanje donatorskih sredstev, je bil ustanovljen v Tirani leta 2012. Leta 2013 je bila podpisana krovna pogodba o sodelovanju na območju Albanije in Kosova med BCCD in CMSR, ki ima sedež v Ljubljani.

V začetku junija 2017 je ITF v Tirani z albansko vlado podpisal memorandum o sodelovanju na področju razminiranja, čiščenja neeksplodiranih ubojnih sredstev in pomoči žrtvam min.