Veleposlaništvo RS Tirana /Konzularne informacije /Dovoljenje za prebivanje in delo tujca v Republiki Sloveniji /

Dovoljenje za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji

Vsak tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa mora imeti dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop in bivanje  za določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas. Pogoji za izdajo dovoljenja so določeni z Zakonom o tujcih. Prvo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se izda kot dovoljenje za začasno prebivanje in ga mora tujec pridobiti pred svojim vstopom v državo.

Dovoljenje za prebivanje se izda v primerih, ko želi tujec vstopiti v Republiko Slovenijo iz drugih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma oziroma, ko želi v Republiki Sloveniji prebivati dlje časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma.

Tujec lahko zaprosi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Ko izpolnjuje pogoje lahko kasneje zaprosi za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tirani sodeluje samo v postopku izdaje začasnega dovoljenja za prebivanje in še to samo v primeru pridobitve prvega dovoljenja za prebivanje.

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje se odda na Konzularnem oddelku veleposlaništva Republike Slovenije v Tirani v času uradnih ur.

Konzularna taksa znaša 77,00 evrov in se plača izključno ob oddaji vloge na Konzularnem oddelku.   

Vsi obrazci za dovoljenja za prebivanje se dobijo na veleposlaništvu brezplačno in preko spletne strani (www.mzz.gov.si).

Podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje se ureja pri krajevno pristojni upravni enoti.

Dovoljenje za začasno prebivanje je možno izdati iz spodaj navedenih razlogov:

  • zaposlitev ali delo; (32. člen)
  • raziskovalno delo;
  • študij; (33. člen)
  • sezonsko delo in za čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci; (34. člen)
  • dnevni delovni migranti;
  • združitev družine; (36. člen)
  • rezidenti za daljši čas v drugi državi članici EU, njihovi družinski člani in tujci slovenskega rodu;
  • otroci tujcev, rojeni v RS;
  • žrtve trgovine z ljudmi in
  • drugi utemeljeni razlogi (40. člen).


Dovoljenje za prvo prebivanje, ki je vedno lahko samo začasne narave, mora tujec pridobiti pred svojim vstopom v državo, če ni z zakonom določeno drugače. Prošnja za izdajo tega dovoljenja se vloži na pristojnem DKP v tujini. Izjemoma, ko tako določa zakon, se lahko vloži tudi pri pristojni upravni enoti.

Vložitev vloge

Prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje mora oseba, ki jo vlaga, priložiti vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva pristojna uradna oseba veleposlaništva. V kolikor ni priložena vsa zahtevana dokumentacija, se prošnja ne sprejme. V takem primeru veleposlaništvo tujcu izda obvestilo o ne-sprejemu vloge, v katerem so navedeni razlogi za ne-sprejem. (Obvestilo o ne sprejemu prošnje za izdajo dovoljenja za prebivanje). Obvestilo se izda v dveh izvodih od katerih en izvod prejme tujec drugi pa ostane na veleposlaništvu. Tujec prošnjo lahko odda, ko pridobi vso zahtevano dokumentacijo. Popolno vlogo veleposlaništvo nemudoma pošlje v reševanje krajevno pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji. 

Tuji dokumenti (npr. poročni list, rojstni list, potrdilo o nekaznovanju, itd.), ki se priložijo prošnji, morajo biti pravilno overjeni ter prevedeni v slovenski jezik in ne starejši od 6 mesecev.

Po pridobitvi dovoljenja in po vstopu v Republiko Slovenijo, se mora tujec, v roku treh dneh od datuma vstopa prijaviti na pristojni policijski postaji (prijava bivanja).