Veleposlaništvo RS Tirana /Gospodarstvo /

Gospodarstvo

Po napovedih naj bi gospodarska rast v 2018 znašala 4,2 %, lani je bila 3,9 %. Za leto 2019 je napovedana 4,3 %, za 2020 pa 4,4 %. BDP/preb 3.938 EUR (2017).

Države EU ostajajo glavne trgovinske partnerice Albanije, in sicer Italija, Nemčija, Turčija, Grčija in Kitajska ter tudi Španija, Švica in Srbija. Blagovni trgovinski primanjkljaj se je v 2018 zmanjšal za 12,8 %, konec junija je znašal 151 mlrd ALL (1,20 mlrd EUR).

V prvem četrtletju 2018 se je zaposlovanje povišalo za 3,5 %, brezposelnost je padla za 13 %. Kljub temu brezposelnost med mladimi ostaja zelo visoka. Povprečna nominalna plača se je povišala za 2,3 % (znaša cca 480 EUR bruto).

Javnofinančni primanjkljaj se je v prvem četrtletju 2018 povečal za 11,0 %. Javni dolg ostaja pretežno visok, 70 % GDP, po napovedih naj bi se do leta 2020 zmanjšal na 63,5 %.

Prilivi tujih neposrednih naložb so bili v prvem četrtletju 2018 zelo visoki, predvsem v energetskem sektorju (gradnja Trans-jadranskega plinovoda, HE Devoll). Neto vrednost FDI se je povečala za 47 %.
Najpomembnejši gospodarske panoge: kmetijstvo (22,6 % GDP), industrija (23,8 % GDP) in storitve (53,7 % GDP).

Porast turizma: prihodki so v letu 2017 znašali 1,07 mio. EUR in (+ 8,5 % v primerjavi z 2016). V 2017 je AL obiskalo rekordno število turistov – 5,1 mio.