Veleposlaništvo RS Tirana /Konzularne informacije /Vizumske informacije /

Vizumske informacije

Informacija o vizumski liberalizaciji za državljane Albanije in splošnih pogojih za vstop v Republiko Slovenijo

Od 15. decembra 2010, albanski državljani, ki imajo veljaven biometrični potni list, lahko v schengenske države potujejo brez vize.

Kljub biometričnemu potnemu listu pa morajo pri vstopu na mejnih prehodih na zunanji meji izpolnjevati tudi splošne pogoje za vstop, in sicer:

 • bodo morali verodostojno izkazati namen in pogoje nameravanega bivanja ter cilj potovanja (vstop brez vizuma je dovoljen za turistična potovanja, zasebne in poslovne obiske, in ne za delo in druge namene),
 • bodo morali imeti zadostna sredstva za preživljanje glede na čas nameravanega bivanja, tranzita in vrnitve v svojo matično državo (denarni zneski se razlikujejo med posameznimi državami članicami, za Slovenijo je višina zadostnih sredstev 70 evrov na dan),
 • v schengenskem informacijskem sistemu zoper njih ne sme biti vpisan ukrep zaradi zavrnitve vstopa,
 • bodo morali dokazati, da se pred nameravanim vstopom v schengensko območje niso že zadrževali več kot tri mesece v šestih mesecih,
 • ne smejo predstavljati nevarnosti za javni red, notranjo varnost, javno zdravje ali mednarodne odnose katere koli države članice.
   
  Če ne bodo izpolnjevali naštetih pogojev, se jim vstop v schengenske države zavrne. Zavrnitev vstopa ne pomeni trajne prepovedi, temveč velja do izpolnitve vseh predpisanih pogojev za vstop. Tujci, državljani tretjih držav, med katere spadajo tudi državljani Albanije, ki izpolnjujejo vse zgoraj naštete pogoje za vstop, smejo bivati oziroma se zadrževati na območju Republike Slovenije ali na schengenskem območju največ tri mesece v obdobju šestih mesecev od dneva prvega vstopa. Če se pri mejni kontroli pri izstopu na zunanji meji ugotovi, da so prekoračili dovoljeni čas zadrževanja, se jim lahko izreče globa.
   
  Posebej je treba poudariti, da morajo državljani tretjih držav v primeru načrtovanega daljšega prebivanja v državah schengenskega območja (zaradi dela, zaposlitve, študija) predhodno pridobiti dovoljenje za prebivanje.