Veleposlaništvo RS Tirana /Konzularne informacije /Sprememba stalnega / začasnega prebivališča /

Sprememba stalnega / začasnega prebivališča

V skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča je državljan Republike Slovenije, ki se namerava za stalno izseliti z območja Republike Slovenije, pred odselitvijo dolžan odjaviti stalno prebivališče pri pristojnem organu (upravni enoti) in navesti točen naslov v tujini (država, kraj, ulica z navedbo hišne številke in poštna številka). Če tega podatka ob odjavi ne ve v celoti, ga lahko sporoči kadar koli pozneje.

Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj se vsakega državljana, ki se stalno odseli z območja RS, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije s prebivališčem v tujini. Točen naslov v tujini je tudi garancija, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov.

Zakon omogoča tudi prijavo začasnega odhoda z območja Republike Slovenije. Ta pride v poštev, ko posameznik namerava odpotovati z območja Republike Slovenije za več kot 3 mesece.

Zakon sicer ne opredeljuje trajanja začasne odsotnosti, vendar se smiselno uporablja definicija stalnega prebivališča iz 3. člena Zakona o prijavi prebivališča. Tudi v tem primeru mora posameznik odhod prijaviti pristojnemu organu, preden odpotuje, in navesti točen naslov začasnega prebivališča v tujini.

Ko se državljan Republike Slovenije vrne iz tujine za več kot 60 dni ali z namenom, da bo v Republiki Sloveniji stalno prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih (8) dneh po prihodu.

Več informacij na spletni strani e-uprava.