Veleposlaništvo RS Tirana /Konzularne informacije /Izdaja potnega lista Republike Slovenije /

Izdaja potnega lista Republike Slovenije

NAVODILO ZA IZDAJO POTNEGA LISTA REPUBLIKE SLOVENIJE

Slovenija od l. 2009 izdaja varnejše biometrične potne liste, v katerih je poleg biometrične fotografije dodan biometrični zapis dveh prstnih odtisov. Potni listi izdani med 2001-2006 (rdeče barve) ostajajo nadalje veljavni do izteka njihovega roka veljavnosti.

Državljani RS, ki v tujini prebivajo stalno ali začasno, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini ali katerikoli Upravni enoti v Sloveniji, kjer je taksa nižja kot na veleposlaništvu. Vpisa otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni mogoč, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list. Vloga za izdajo potnega lista je mogoča šele, ko je oseba evidentirana kot državljan RS. Otroka, rojenega v tujini, je potrebno predhodno priglasiti v slovensko državljanstvo in šele nato zaprositi za izdajo potnega lista.

Državljanu RS, ki v obdobju 5 let izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo 1 leta, v kolikor ne dokaže, da je v primeru odtujitve z njim ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje.

Državljanu RS, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo 3 let, državljanu staremu od 3 do 18 let pa z veljavnostjo 5 let. Polnoletnemu državljanu se izda potni list z veljavnostjo 10 let.

Konzularne takse znašajo:
- 47 EUR za potni list z 1 letno veljavnostjo,
- 57 EUR za potni list s 3 letno veljavnostjo,     
- 76 EUR za potni list s 5 letno veljavnostjo,      
- 115 EUR za potni list z 10 letno veljavnostjo.

Postopek izdaje potnega lista: Vlogo za izdajo potnega lista vloži državljan osebno na predpisanem obrazcu. Pri vlogi za novi potni list predloži svoje stari, četudi neveljaven ipotni list in ustrezno fotografijo. Ob podaji vloge mora prosilec pokazati veljavni osebni dokument s sliko, ki potrjuje njegovo identiteto. K vlogi mora predložiti 1 fotografijo. Konzularna taksa se plača v gotovini ob vložitvi vloge na Konzularnem oddelku.

Fotografija prosilca mora ustrezati zahtevnim tehničnim standardom, saj je sicer ni možno uporabiti pri izdelavi potnega lista. Kazati mora pravo podobo in ne sme biti retuširana, izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju v velikosti 35x45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje. Prosilec mora biti fotografiran s svetlo modrim ozadjem, od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal ipd. Osebe, ki po svoji navadi ali iz verskih razlogov nosijo ruto ali čepico kot znak verske pripadnosti, smejo IZJEMOMA priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s pokrivalom, vendar od spredaj in z odkritim čelom.