Veleposlaništvo RS Tirana /Novice /
10.10.2018  

Ob svetovnem in evropskem dnevu boja proti smrtni kazni pozivamo k njeni popolni ukinitvi

Na današnji dan obeležujemo svetovni in evropski dan boja proti smrtni kazni. Slovenija kot odločna nasprotnica smrtne kazni v vseh okoliščinah poziva države, ki jo še izvajajo, k njeni popolni ukinitvi. 

Osrednji poudarek letošnjega mednarodnega dneva je osveščanje glede nehumanih življenjskih pogojev, s katerim se soočajo obsojeni na smrt. Ljudje, obsojeni na smrt, bi morali biti skladno s Standardnimi minimalni pravili Združenih narodov za ravnanje z zaporniki (t. i. Pravili Nelsona Mandele) deležni enakih osnovnih človekovih pravic in obravnave kot preostali zaporniki, vendar temu pogosto ni tako. Obsojeni na smrt naj bi marsikje po svetu živeli v zelo slabih pogojih, kot npr. v prenapolnjenih zaporih, v samicah, omejeni naj bi jim bili stiki z odvetniki in svojci. Žalostno je tudi, da obsodba na smrtno kazen pogosto doleti posameznike iz najbolj ranljivih skupin in revne, ki nimajo možnosti oziroma finančnih sredstev za zagotovitev primernega in učinkovitega pravnega varstva v sodnih postopkih. 

Slovenija se zavzema za globalno odpravo smrtne kazni, ki je še posebej pomembna z vidika varovanja človekovega dostojanstva kot tudi nepovratne škode, ki jo povzroča, tudi v luči dejstva, da nobeno sodstvo ni brez napak. Smrtna kazen je nečloveška, okrutna, ponižujoča in dokončna oblika kaznovanja, ki predstavlja tudi kršitve človekovih pravic obsojencev in njihovih družinskih članov. 

Slovenija pozdravlja krepitev prizadevanj proti smrtni kazni in močno podpira vse dosedanje resolucije OZN, ki se zavzemajo za vzpostavitev moratorija na smrtno kazen ali njeno popolno ukinitev. Hkrati poziva vse države, ki še niso ratificirale Drugega fakultativnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega cilj je odprava smrtne kazni, da to storijo.