Veleposlaništvo RS Tirana /Novice /
22.03.2016  

Ljubljana, 22.03.2016- Obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o mednarodni zaščiti

Predsednik Dušan Cvetko je v imenu Sindikata delavcev migrantov Slovenije, Apače 86, 9253 Apače (v nadaljevanju: pobudnik), v petek, 11.3.2016 vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o mednarodni zaščiti (v nadaljevanju: pobuda), ki ga je Državni zbor sprejel na seji 4. 3. 2016.
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o mednarodni zaščiti, sreda, 16. 3. 2016, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je torek, 19. 4. 2016.
Za zbiranje podpor je določeno geslo:

Zakon o mednarodni zaščiti

V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu .
Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini,  in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku na naslov:
Sindikat delavcev migrantov Slovenije – SDMS
Apače 86
9253 Apače

Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).

Attachment 1, Attachment 2, Attachment 3, Attachment 4.