Veleposlaništvo RS Tirana /Novice /
18.03.2016  

Ljubljana, 18.03.2016- Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih

Ministrstvo za notranje zadeve je obvestilo, da sta predsednik Dušan Cvetko in podpredsednik Martin Ivec v imenu Sindikata delavcev migrantov Slovenije, Apače 86, 9253 Apače v ponedeljek, dne 7. marca 2016, predsednika Državnega zbora RS obvestila o vložitvi pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, ki ga je Državni zbor RS sprejel dne 1. marca 2016. Predsednik Državnega zbora RS je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, petek 11. marca 2016, zadnji pa četrtek, 14. aprila 2016. Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: "Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih " Skladno s 16.b. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri identiteto volivca na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca). Predpisani obrazec v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku ter vzorec izpolnjenega obrazca so priloženi. Volivec tako izpolnjen obrazec pošlje pobudniku na naslov : Sindikat delavcev migrantov Slovenije - SDMS, Apače 86, 9253 Apače

Attachment 1, Attachment 2, Attachment 3, Attachment 4.