Veleposlaništvo RS Tirana /Novice /
16.12.2022  

Svet za internacionalizacijo gospodarstva o podpori slovenskemu gospodarstvu v tujini

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han sta na Svetu za internacionalizacijo gospodarstva s ključnimi nosilci internacionalizacije razpravljala o podpori slovenskemu gospodarstvu v tujini.

Ministrica Fajon je v nagovoru poudarila, da »Svet za internacionalizacijo predstavlja pomembno platformo za usklajen in učinkovit dialog med nosilci internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Ravno v obdobju, ko se soočamo z energetsko in prehransko krizo, je usklajeno in osredotočeno delovanje na ključnih tujih trgih kot tudi predvidljivost in stabilnost poslovnega in investicijskega okolja ter strateško razmišljanje pomembnejše kot kadarkoli prej.« Kot je povedala, je gospodarska diplomacija v središču dela Ministrstva za zunanje zadeve in predstavila dosežke in načrte na tem področju. V ospredju gospodarske diplomacije je energetika, pomoč podjetjem pri poslovanju v tujini in podpora pri vstopanju na nove trge. Slovenska zunanja politika poleg gospodarstva promovira tudi slovensko odličnost v znanosti in kulturi, je povzela ministrica Fajon.

Minister Han je na seji poudaril, da slovensko gospodarstvo približno dve tretjini blagovne in storitvene menjave ustvari z državami EU. V tem kontekstu je izpostavil pomen diverzifikacije in krepitve tržnih niš, ki smo jih opredelili v Programu spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva. »Skladno z našo strategijo in dogovorom na Vrhu gospodarstva bomo vzpostavili tudi skupno platformo vseh institucij v ekosistemu internacionalizacije, prav tako pa smo ustanovili Stalno delovno skupino za koordinacijo aktivnosti na področju internacionalizacije, ki se bo mesečno sestajala in z usklajenim delovanjem pomagala slovenskim podjetjem pri prodorih na tuje trge,« je dejal minister. V smislu iskanja sinergijskih učinkov je Han spomnil tudi na nedavni podpis sporazuma o ustanovitvi Zamejske gospodarske koordinacije, zaradi katerega bo Slovenija poglobila sodelovanje s podjetniki avtohtone slovenske narodne skupnosti, gospodarskimi in ostalimi organiziranimi strukturami Slovencev v sosednjih državah in po svetu. »Te predstavljajo most med Slovenijo in drugimi državami pri razvijanju gospodarskih odnosov,« je zaključil minister Han.

Udeleženci so na svetu pregledali in uskladili načrtovane mednarodne gospodarske aktivnosti v prvi polovici leta 2023 in obravnavali perspektivo odpiranja novih diplomatskih predstavništev in konzulatov ter krepitve mreže ekonomskih svetovalcev. Z namenom širše promocije Slovenije so se seznanili s pripravami na Frankfurtski knjižni sejem 2023, z načrti predstavitve slovenskega gospodarstva v Dubaju, s pripravami na Expo 2025 v Osaki ter pregledali kandidature za Expo 2030. Sopredsedujočima ministroma so se v razpravi pridružili še predstavniki SID banke, Javne agencije SPIRIT, Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije.

V razpravi o Frankfurtskem knjižnem sejmu 2023 in Sloveniji je kot posebna gostja sodelovala vršilka dolžnosti direktorice Javne agencije za knjigo Katja Stergar. Udeleženci razprave so se strinjali o pomenu celostne in usklajene predstavitve slovenske literature in Slovenije v Frankfurtu, pri čemer bodo aktivno sodelovala diplomatska predstavništva in konzulati.

Svet za internacionalizacijo obravnava strokovna vprašanja vezana na spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva, povezuje vladne in nevladne deležnike ter zagotavlja učinkovito pomoč gospodarstvu pri vstopu na tuje trge in poslovanju s tujino. Za čim boljše operativno delovanje in usklajevanje dejavnosti vseh deležnikov, je bila na seji sveta ustanovljena Stalna delovna skupina za koordinacijo aktivnosti na področju internacionalizacije.