Veleposlaništvo RS Tirana /Novice /
17.07.2014  

17. julij, mednarodni dan mednarodnega kazenskega pravosodja


Ljubljana, 17. julij – Na današnji dan mineva šestnajst let od sprejema Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), s katerim je mednarodna skupnost prvič v zgodovini ustanovila stalno mednarodno sodišče za kaznovanje mednarodnih hudodelstev genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in agresije.

Slovenija, kot država pogodbenica Rimskega statuta, aktivno podpira delovanje in krepitev Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki predstavlja enega najpomembnejših orodij za preprečevanje in kaznovanje najhujših zločinov. kadar slednje ne zmore ali ne želi storiti država sama.  Vzpostavitev in delovanje ICC in ostalih mednarodnih kazenskih sodišč (za nekdanjo Jugoslavijo, Ruando, Sierra Leone itd.) dokazuje, da mednarodna skupnost ni pripravljena dopuščati nekaznovanost in grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava.

Danes ICC nudi zaščito več kot 2,3 milijardam ljudem in šteje 122 držav članic iz vseh geografskih regij. Sodišče trenutno preiskuje osem situacij, in sicer v Sudanu (primer Darfur), Demokratični republiki Kongo, Ugandi, Srednjeafriški republiki, Keniji, Libiji, Slonokoščeni obali in Maliju. Poleg tega poteka še predhodna preučitev enajstih primerov, in sicer v Afganistanu, Gruziji, Gvineji, Hondurasu, Iraku, Kolumbiji, Komorih, Nigeriji, Republiki Koreji, Srednjeafriški republiki in v Ukrajini. Sodišče nudi pomoč več kot 100.000 žrtvam grozodejstev.

Slovenija je ena vodilnih podpornic ICC in aktivno sodeluje pri naporih mednarodne skupnosti, katere odgovornost je pomagati prizadetim državam k boljši prihodnosti. Slovenija svojo zavezo ICC izkazuje z aktivnim sodelovanjem v pogajalskih procesih za krepitev globalnega mednarodnega kazenskega pravosodja kot tudi z organizacijo številnih dogodkov s področja mednarodnega kazenskega prava (http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs /Publications/ASP-PUB-NY-Sem2010-ENG.pdf; http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sred iscenovica/article/3993/31637/; http://www.bledstrategicforum.org/med ia/video/video_2013; http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/141/33562/). Slovenija posebno pozornost namenja žrtvam hudodelstev. S tem namenom letno namenjamo prostovoljni prispevek 15.000 evrov v Sklad za žrtve, ki deluje v okviru ICC.

Slovenija ob tej priložnosti izraža svojo polno podporo delu omenjenih sodišč in spodbuja krepitev vloge OZN na tem področju. Slovenija si bo še naprej prizadevala za univerzalnost Rimskega statuta in uveljavitev njegovih sprememb Rimskega statuta glede kaznivega dejanja agresije in vojnih hudodelstev, sprejetih junija 2010 v Kampali (Uganda). Slovenija poziva vse države k brezpogojnemu sodelovanju s sodiščem in spoštovanju njegove neodvisnosti in integritete. Kaznovanje mednarodnih hudodelstev je nujen predpogoj za dosego sprave ter stabilno in uspešno prihodnost družbe, zato ob tej priložnosti Slovenija poziva države nečlanice ICC, da se pridružijo ICC in s tem globalnemu boju proti nekaznovanosti za mednarodna hudodelstva.