Veleposlaništvo RS Tirana /Novice /
27.06.2014  

9. Strateški forum Bled na temo Moč zaupanja, Bled, 1.-2.9.2014

 

Ljubljana, 17. junija 2014 – Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj s Centrom za evropsko prihodnost že devetič prireja Strateški forum Bled (BSF), ki bo letos 1. in 2. septembra. Glavna tema konference bo moč zaupanja (The Power of Trust). Poleg osrednjega foruma se bosta tudi tokrat zvrstila Poslovni strateški forum Bled (Business BSF) in Strateški forum Bled za mlade (Young BSF).

Strateški forum Bled (BSF)

V središču glavnega panela, ki bo potekal pod pokroviteljstvom predsednika republike, bo razprava o filozofiji vodenja (The Philosophy of Leadership). Danes tradicionalne oblike vodenja ne ustrezajo več novim izzivom, zato jih bo treba prilagoditi sodobnim proaktivnim trendom v politiki in gospodarstvu. Skladno s tem morajo tudi voditelji spremeniti svoje razmišljanje.

Udeleženci foruma bodo v nadaljevanju razpravljali o kibernetski varnosti in zaščiti podatkov – vprašanjih, s katerimi se morajo resno spoprijemati vlade, gospodarski sektor in civilna družba (Contemporary Threats: Cyber Security – a Global Challenge and an Opportunity).

Med največjimi družbenimi in gospodarskimi izzivi zadnjih let so demografske spremembe (Demographic Change – Another Threat or an Opportunity). Staranje prebivalstva in daljša življenjska doba prinašata drugačna pričakovanja in zahteve. O tem ter o povezanosti in soodvisnosti mlajših in starejših generacij bodo razpravljali na tem panelu.

Prav zaradi lege Slovenije na območju med Alpami in Sredozemljem ter med Panonsko nižino in Balkanom sta Bled in blejski strateški forum idealen kraj za razpravo o duhu srednje Evrope (The Spirit of Central Europe), ki potrebuje več povezovanja, manj socialnih in gospodarskih razlik ter skupen regijski pristop k reševanju mednarodnih vprašanj.

Tradicionalni panel o Zahodnem Balkanu bo letos namenjen regionalnemu povezovanju: kako okrepiti usklajeno delovanje različnih regionalnih pobud, da bodo te bolj učinkovite (The Future of Western Balkans – How to Make Regional Cooperation Work).

Novost letošnjega foruma je jutranja razprava, ki bo govorila o skritih razsežnostih v mednarodnih odnosih. Polnočna razprava bo tokrat na temo digitalne ekonomije.
 
Business BSF

Tudi poslovni del foruma bo posvečen pomenu in moči zaupanja, ki je temeljna vrednota vseh poslovnih dejavnosti. Prek zaupanja se gradijo in krepijo povezave, ustvarjajo nova delovna mesta in dosega napredek. Zaupanje je bistvenega pomena za ustvarjanje socialnega kapitala in trajnostno gospodarsko rast. Poslovni BSF bo med drugim namenjen iskanju ravnotežja med različnimi deli Evrope in vključevanju držav jugovzhodne Evrope v infrastrukturno omrežje Evropske unije (Interconnecting South East Europe in the Infrastrucure Network of the EU), krepitvi poslovnega sodelovanja z Indijo (India and Central and South East Europe) ter vlogi tehnoloških inovacij kot gonilne sile gospodarske rasti (Start (up) New Technologies!). Hkrati bo obravnaval prihodnjo vlogo turizma v svetu in njegove sodobne smernice (The Power of Tourism). Prvi del se bo tako posvečal vplivu in moči turizma na mednarodne odnose ter gospodarsko menjavo v srednji in jugovzhodni Evropi, drugi del pa bo iskal odgovore na vprašanje, kako lahko glokalizacija poveča zaupanje v to regijo.


Young BSF

Young BSF bo pod naslovom Potencial zaupanja (The Potential of Trust) letos znova združil ambiciozne mlade voditelje, diplomate, akademike, nevladnike in poslovneže. Glavna vrednota Young BSF ni tradicija, temveč ustvarjalnost. Vsako leto znova forum zato spremeni svojo obliko, vselej pa ohrani inovativen pristop do problematike mladih in deluje kot platforma za druženje in mreženje raznolikih mladih voditeljev z različnih področij delovanja in delov sveta. Young BSF bo letos potekal v treh sklopih. Že v sredo, 27. avgusta, bomo začeli s tekmovanjem Young BSF Business Case Competition, na katerem bo sedem ekip podiplomskih študentov obravnavalo problemsko zasnovan primer s področja gospodarstva.

V petek, 29. avgusta, se bo tekmovalcem pridružilo še 25 mladih voditeljev, ki so bili izbrani na podlagi nominacij slovenskih veleposlanikov v tujini in tujih veleposlanikov, akreditiranih v Sloveniji. Čez vikend se bodo ti na Young BSF Campu prek kreativnega programa, interaktivnih dejavnosti in priložnosti za druženje posvečali problematiki mladih in potencialu zaupanja v globaliziranem svetu. V ponedeljek, 1. septembra, popoldne se bo udeležencem pridružilo še 150 mladih slovenskih voditeljev, ki bodo skupaj z udeleženci Strateškega foruma Bled sodelovali na posebnem panelu z naslovom The Potential of Trust. Udeleženci Young BSF bodo imeli tudi prost dostop do Strateškega foruma Bled in Poslovnega strateškega foruma Bled.

Strateški forum Bled, ki bo letos potekal devetič, se je uveljavil kot ena najbolj odmevnih mednarodnih konferenc na visoki ravni v tem delu Evrope. Dogodek vsako leto obišče približno 500 udeležencev z vsega sveta – med njimi so ugledni gostje, pomembni politiki, visoki predstavniki mednarodnih organizacij in finančnih ustanov, uspešni poslovneži, predstavniki akademskih krogov, nevladnih organizacij in medijev.

Več na:  www.bledstrategicforum.org
info.bsf(at)gov.si