Ambasada e Republikës së Sllovenisë /Lajme /
02.11.2020  

Kalimi tranzit përmes Sllovenisë kur destinacioni final është një shtet tjetër – Sqarim

Kalimi tranzit përmes Sllovenisë kur destinacioni final është një shtet tjetër

Institucioni i Policisë Sllovene, gjatë krizës së koronavirusit, ka marrë shumë pyetje në lidhje me mënyrat e kalimit tranzit në territorit e Sllovenisë kur destinacioni final është një vend tjetër.

Për t'iu ardhur në ndihmë qytetarëve, më poshtë, po publikojmë një sqarim në lidhje me hyrjen në Slloveni, në rastet e udhëtimit tranzit drejt një vendi tjetër (përditësuar  më 29 shtator 2020).

E rëndësishme!

Për informacionet më të fundit mbi ndryshimet dhe përditësimet në listat e gjelbra, portokalli dhe të kuqe të shteteve, ju lutemi shkoni në faqen e qeverisë për Kalimin e Kufirit

Nuk lëshohen leje paraprake për kalimin tranzit

Për t'u futur dhe për të kaluar tranzit në territorin e Sllovenisë nuk lëshohen leje praprake. Përmbushja e kushteve për kalimin e kufirit (hyrja dhe tranziti përmes Sllovenisë) kontrollohet në pikën e kalimit kufitar në hyrje.

Transiti përmes Sllovenisë gjatë rrugës për në një shtet tjetër lejohet brenda 12 orësh nga hyrja

Përveç kushteve të përgjithshme, të cilat duhet të plotësohen për të hyrë në Slloveni, udhëtarëve u kërkohet që ta kryejnë tranzitin në Slloveni brenda 12 orëve nga hyrja.

Personat që hyjnë në Slloveni në tranzit duhet të kenë me vete:
• Një dokument të vlefshëm udhëtimi (përfshirë vizën ose lejen e qëndrimit kur kërkohet)
• Një dokument mbi qëllimin e tranzitit dhe destinacionit (që nga dt. 14 korrik 2020, ky dokument nuk kërkohet për udhëtarët me një qëndrim të përhershëm ose të përkohshëm në vendet anëtare të BE-së)

Hyrja në Slloveni do t'u refuzohet personave të cilët mendohen se nuk do të dalin nga Sllovenia, për shkak të masave që vendet fqinje kanë marrë kundrejt tyre.

Pasagjerët, nën urdhëra karantine të lëshuar nga shtete të tjera, kanë gjashtë orë për të tranzituar nëpër Slloveni

Që nga dt. 21 gusht 2020, udhëtarëve të mësipërm u janë dhënë gjashtë orë për të kaluar tranzit nëpër Slloveni, gjatë rrugës për në një shtet tjetër.

Pasagjerët mund të vihen nën urdhra karantine nga shtetet e tjera, në rastin kur ata janë ekspozuar ndaj një personi me infeksion SARS-CoV-2, por nuk dëshirojnë ta kalojnë karantinën në këtë shtet, si dhe nuk tregojnë ndonjë shenjë infeksioni. Policia mund të lejojë hyrjen në Slloveni të një pasagjeri të tillë bazuar në një njoftim paraprak të bërë nga një autoritet kompetent në Slloveni, d.m.th. Ministria e Shëndetësisë ose Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.

Çfarë do të thotë "tranzit"?

Sipas përjashtimit të parashikuar në nenin 10 të Aktit Normativ, një person mund të hyjë në Slloveni pa asnjë kufizim dhe pa patur nevojë për karantinë, nëse ai ose ajo do të kalojë tranzit nëpër Slloveni brenda 12-orëve.

Tranziti brenda 6-orëve vlen për personat që janë nën urdhra karantine të lëshuara nga shtetet e tjera për shkak të ekspozimit të tyre ndaj një personi të infektuar me Covid-19, të cilët dëshirojnë të kalojnë karantinën e tyre në një shtet tjetër dhe nuk shfaqin ndonjë shenjë të infeksionit.

Kjo do të thotë që udhëtarët duhet të dalin nga Sllovenia brenda 12 orëve, ose 6 orëve dhe duhet të udhëtojnë nëpër Slloveni pa bërë ndalesa të panevojshme, ose të tepërta, ose duke dalë nga rruga kryesore e tranzitit.

Gjatë kalimit tranzit, udhëtarët mund të kryejnë nevojat kryesore të tilla si mbushja e makinës me karburnat, ndalimi për nevoja fiziologjike (pije, ushqim, tualet, etj.), Por në asnjë mënyrë nuk duhet të kalojë natën aty.